Tvättstugor, trivselregler och bokning

Här nedan finner du information om tvättstugorna, var de är belägna och allmänna trivselregler.
Hov Dalbogårds tvättstugor
Tvättstugorna är belägna i markplan i B-uppgången i respektive hus med undantag av Mörners väg 50 där tvättstugan ligger i markplan i C-uppgången och Kungsvägen 77 där tvättstugan ligger i källaren i B-uppgången. Ett bokningslås följer med varje lägenhet, med hjälp av detta bokas en tvättid. En bokningstavla finns vid tvättstugans entré.

Mjärdens tvättstugor
En bokningsbricka följer med varje lägenhet, med hjälp av denna bokas tvättider. Den används även för att låsa upp tvättstugan.

Hyresgästens adress: Tvättstuga: Antal tvättar Ligger vid
Kungsv. 102–122 Tvätthus 1 4 Tennisbanan
Kungsv. 124–128, Kringelvägen 12 Tvätthus 2 2 Kungsv. 126
Kungsv. 130–132, Kringelvägen 2–10 Tvätthus 3 3 Kringelv. 2
När du bokar tvättstugan respektera följande trivselregler:
  • Lämna alltid tvättstugan i det skick Du vill finna den.
  • Tvättstugan får endast användas av boende i huset
  • Rökning är absolut förbjudet i lokalen.
  • Vänligen respektera tiderna då Ditt tvättpass börjar och slutar.
  • Tvättpass som ej påbörjats 30 minuter efter utsatt tid får utnyttjas av annan.
  • Använd tvättpåse när du tvättar bygel BH:ar.
  • Färgning av kläder är inte tillåtet.
  • Rengör filtren i torktumlaren efter varje användning och se till att tvättmedelsfacken är rena efter Ditt tvättpass.
  • När Du har tvättat och manglat färdigt, kom ihåg att kontrollera att alla fönster är stängda.